VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA

Valdymo struktūra