VIEŠOJI ĮSTAIGA

KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRAS

Dirbančiųjų gydytojų sąrašas

2023 m.

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Specialybė

1. Ilona Aleksienė Šeimos gydytoja
2. Povilas Uleckas Šeimos gydytoja
3. Laimutė Žibienė Šeimos gydytoja
4. Tatjana Kulbokienė Vaikų ligų gydytoja
5. Žibutė Planutienė Vaikų ligų gydytoja
6. Vilma Vaikutienė Gydytoja akušerės ginekologė
7. Leonidas Juodis Gydytojas chirurgas
8. Jurgita Oniūnienė Gydytoja odontologė
9. Aušra Skripkienė Gydytoja odontologė
10. Ugnė Švėgždaitė Gydytoja odontologė

__________________________________________

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ IR BIOMEDICINOS TECHNOLOGIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Rasa Arbačiauskienė Bendrosios praktikos slaugytoja procedūriniame kabinete
2. Birutė Gruodienė Bendrosios praktikos slaugytoja poliklinikoje
3. Lilijana Jarmalavičienė Bendruomenės slaugytoja suaugusiųjų poliklinikoje
4. Irena Juškevičienė Bendruomenės slaugytoja suaugusiųjų poliklinikoje
5. Zita Matulevičienė Bendruomenės slaugytoja vaikų konsultacijoje
6. Violeta Patamsienė Bendruomenės slaugytoja vaikų konsultacijoje
7. Asta Teresevičienė Bendruomenės slaugytoja odontologijos kabinete
8. Dalė Viganauskienė Bendruomenės slaugytoja suaugusiųjų poliklinikoje
9. Virginija Paškevičienė Biomedicinos technologė
10. Janina Navakauskienė Biomedicinos technologė

______________________________________