Vadovo kreipimasis

Labai prašome jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendravimą su pacientais – be kyšių.

VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra jūsų ištartas žodis „ačiū“ ir nuoširdi šypsena.

Todėl siūlome, padėkokite už suteiktas medicinos paslaugas mūsų medikams ne pinigais ar kitokiomis dovanomis, o paprastu žodžiu „ačiū“.


VšĮ Kalvarijos PSPC už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakinga –

VšĮ Kalvarijos PSPC gydytoja Vilma Vaikutienė, 1 kab.

Vytauto g. 9, 69216, Kalvarija, Lietuva;

Elektroniniu paštu – info@kalvarijospspc.lt

Telefonu – (8 343 ) 23194

Jei susidūrėte su galima korupcine veika VšĮ Kalvarijos PSPC, galite pranešti telefonu (8 343) 23194 arba pateikti pranešimą raštu:

  • pristatant pranešimą į 1 kab. (pirmadienį- penktadienį nuo 08.00 iki 14.00 val.) siunčiant paštu adresu: VšĮ Kalvarijos PSPC, 1 kab., Vytauto g. 9, 69216, Kalvarija, Lietuva;
  • elektroniniu paštu info@kalvarijospspc.lt
  • telefonu – (8 343 ) 23194

 Kreipiantis raštu rekomenduojama nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

VŠĮ Kalvarijos PSPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pastaba: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.


Antikorupcinė LR SAM linija: nemokamas telefonas 8 800 66 004

El. paštu: korupcija@sam.lt

Lietuvos gyventojai gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus asmens

sveikatos priežiūros įstaigose.

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333

Faksu visą parą faks.: (8 706) 63 307

El. paštu: pranesk@stt.lt


Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcijos pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

VŠĮ KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 – 2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VŠĮ KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 – 2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

VŠĮ KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

VŠĮ KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR NAGRINĖJIMO VŠĮ KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

Specialiųjų tyrimų tarnybos klipai antikorupcine tematika: