GEGUŽĖS -31-OJI PASAULINĖ DIENA BE TABAKO

 

GEGUŽĖS 25-OJI TARPTAUTINĖ DINGUSIŲ VAIKŲ DIENA

 

VšĮ Kalvarijos PSPC vykdomas projektas- “Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas Kalvarijos savivaldybėje”.

Tikslas- mažinti Kalvarijos savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Taip pat bus siekiama užtikrinti priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiesiems pacientams, įgyvendinimą. Numatoma teikti maisto talonus tuberkulioze sergantiesiems pacientams.

Uždavinys- užtikrinti priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiesiems pacientams, įgyvendinimą.

Veikla- maisto paketų tuberkulioze sergantiesiems pacientams (talonų) dalijimas, DOTS kabineto darbuotojo DU kompensavimas ir komandiruočių vykdymas.

 

Projektas

VIEŠOJI ĮSTAIGA KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

 „Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas

Kalvarijos savivaldybėje“

08.4.2-ESFA-R-615-41-0001

 FINANSUOJA LIETUVOS RESPUBLIKA IR EUROPOS SĄJUNGA