VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2021 METAI

 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2020 METAI

 

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS

 

MOBILIŲJŲ MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE VIEŠOSIOS KALVARIJOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

VŠĮ KALVARIJOS PSPC NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA