DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2021 METAI

DARBO UŽMOKESTIS UŽ 2020 M.

DARBO UŽMOKESTIS UŽ 2018 M.