2019 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 M.

2018 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2018 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinė ataskaita už 2018 m.

2017 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M.

2016 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 M.