ir priežiūros centras

 

Vytauto g. 9, Kalvarija

LT-69216, Lietuva

+370 343 21984

+370 343 21235 

 

 

 

Darbo laikas:

7:00 – 17:00

7:00 – 17:00

7:00 – 17:00

7:00 – 17:00

7:00 – 17:00

NEDIRBAME

NEDIRBAME

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SANGRŪDOS AMBULATORIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

2023 – 10 – 27

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-154(1.5E) ,,Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kalvarijos ligoninę, viešąją įstaigą Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Sangrūdos ambulatoriją“ bei kitais teisės aktais  parengtas viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos ir viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamos įstaigos:

  1. Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 165802771, buveinės adresas: Vytauto g. 9, 69216 Kalvarija, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  2. Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija, juridinio asmens kodas 166056470, buveinės adresas: Mokyklos g. 26, Sangrūdos k., 69265 Kalvarija, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė, juridinio asmens kodas 165802433, buveinės adresas: Vytauto g. 9, 69216 Kalvarija, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, viešąją įstaigą Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Sangrūdos ambulatoriją prijungiant prie viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės, kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Kalvarijos savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. sausio 31 d. visos viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos  teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kalvarijos savivaldybės sveikatos centrui.

Reorganizavimo sąlygų aprašas nustato reorganizavimo tikslą, būdą, įgyvendinimo tvarką, terminus.

Registracija internetu
esveikata.lt Registracija
Partneriai
Partneriai